Gazdaság védelmi intézkedések tájékoztató – 2020. 03. 24.

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás
1024 512 metrik

1. KATA alanyoknak szóló könnyítések (61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet)

A rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet legkésőbb 2020 februárjában megkezdőKATA-sokra terjednek ki:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 • fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 • festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 • villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 • előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 • víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 • szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 • épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 • sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 • tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 • általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 • padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 • fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 • előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 • fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 • egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 • egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 • idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
 • szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A 2020. 03 – 06. hónapokra vonatkozóan nem kell megfizetni a KATA-t.

A 2020. 02. 29-éig keletkezett adóhátralékot a KATA-sok legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizethetik meg. A 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig a NAV a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben a NAV a késedelmi pótlékot is felszámítja.

2. NAV által elrendelt végrehajtási eljárások szüneteltetése (57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet)

 • 03. 24-étől szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő és az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

3. Bíróság által elrendelt végrehajtási eljárások szüneteltetése (57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet)

 • veszélyhelyzet ideje alatt a hitelezők új végrehajtói eljárást nem kezdeményezhetnek a végrehajtóknál a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig,
 • a veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható,
 • a végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet,
 • amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja,
 • a végrehajtó a személyes ügyfélfogadását a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggeszti, egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján felvilágosítás adható. A felvilágosítás megtörténtét a végrehajtó jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő részére,

4. Gyermekekre való tekintettel nyújtott szociális ellátások folyósítása (58/2020. (III. 23.) és 59/2020. (III. 23.) Korm. rendeletek)

 • a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – kormányrendeletben meghatározott –egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik,
 • a gyermekgondozási díjra, gyermekgondozást segítő ellátásra vagy gyermeknevelési támogatásra való jogosultság a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennáll és az ellátás a veszélyhelyzet utolsó napjáig folyósítani kell.

5. Érintéses fizetés 15.000,- Ft-os értékhatárig (60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet)

 • a 15.000,- Ft-os egyedi összeget meg nem haladó tranzakciók esetében lehetővé kell tenni az érintéses fizetést legkorábban 2020. 03. 25-étől, de minden bankkártya szolgáltatónak legkésőbb 2020. 04. 15-étől.

Leave a Reply

Your email address will not be published.