Monthly Archives :

december 2018

katateam ár

Mennyibe kerül a KATA-s könyvelésed egy évre?

500 311 Noemi

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy mennyibe kerül Neked egy évre, ha a KataTeam online könyvelési programot választod. Ha kérdésed lenne, vedd fel velünk a kapcsolatot üzenetben.

Még nem vagyok egyéni vállalkozó, 2019-ben szeretnék az lenni és a KATA-t választom adózási formaként:
Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező Felhasználóink számára KATA-s egyéni vállalkozásukkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtunk.
A KATA-s egyéni vállalkozás elindításával kapcsolatos teendők elintézése:
– egyéni vállalkozás regisztrációja,
– iparűzési adó bejelentkezés(ek)* – ha szükséges,
– kereskedelmi és iparkamarai bejelentkezés,
– KATA-s egyéni vállalkozói jogviszony létrejöttének bejelentése a NAV-nál,
– számlázó szoftver, internetes számlázó rendszer használata esetén annak bejelentése a NAV-nál,
– alapítás adóévére érvényes KATA és alanyi ÁFA mentesség értékhatárainak közlése,
– alapítás adóévében fizetendő iparűzési adó előlegek összegeinek közlése iparűzési adó átalány választása esetén
A fenti szolgáltatások díja: 20.000,- Ft + ÁFA
A feltüntetett szolgáltatási díjak előre fizetendők díjbekérő alapján, a számlát utólag juttatjuk el e-mailben Felhasználóink részére.

Működő egyéni vállalkozásom van, de ettől az évtől KATA-s szeretnék lenni:
A KATA hatálya alá történő bejelentésével kapcsolatos teendők:
– bejelentkezés a KATA hatálya alá,
– egyéni vállalkozás adatainak módosítása (amennyiben szükséges),
– iparűzési adó változás bejelentés(ek)*,
– kereskedelmi és iparkamarai változás bejelentés,
– KATA-s egyéni vállalkozói jogviszony létrejöttének bejelentése a NAV-nál,
– számlázó szoftver, internetes számlázó rendszer használata esetén annak bejelentése a NAV-nál (amennyiben azt az Ügyfél még nem tette meg),
– KATA hatálya alá áttérés adóévében érvényes KATA és alanyi ÁFA mentesség értékhatárainak közlése,
– KATA hatálya alá áttérés évében fizetendő iparűzési adó előlegek összegeinek közlése iparűzési adó átalány választása esetén
A fenti szolgáltatások díja: 20.000,- Ft + ÁFA
KATA-s vagyok már és a KataTeam online könyvelő programot szeretném használni
– KATA-s egyéni vállalkozás működése során benyújtandó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése és/vagy benyújtása
– az adóévben érvényes KATA és alanyi ÁFA mentesség értékhatárainak közlése,
– értesítés e-mailben az aktuális KATA és kamarai regisztrációs díj fizetési kötelezettségek összegéről és a befizetések határidejéről,
– értesítés e-mailben az adóévben fizetendő iparűzési adó előlegek összegeiről és a befizetési határidőkről iparűzési adó átalány választása esetén,
– amennyiben a Ügyfél adóévi KATA-s bevételei összesítéséhez szükséges információk teljes körűen a ProvocaTeam rendelkezésére állnak, figyelmeztetés e-mailben:
– az alanyi ÁFA mentesség értékhatárának megközelítésekor,
– az ÁFA alannyá válásról az alanyi adómentesség értékhatárának átlépésekor,
– a KATA bevételi értékhatár megközelítésekor,
– a KATA bevételi értékhatár átlépésekor,
– tájékoztatás e-mailben a következő adóévre vonatkozó iparűzési adó és ÁFA adózási mód választási lehetőségekről,
– bejelentés az önkormányzathoz a következő adóévre a normál iparűzési adózás választásáról,
– KATA bevallások elkészítése, benyújtása ügyfélkapun keresztül
A fenti szolgáltatások díja: 20.000,- Ft + ÁFA

Az iparűzési átalányadózást NEM választó KATA-sok számára
– értesítés e-mailben az adóévben fizetendő iparűzési adó előlegek összegeiről és a befizetési határidőkről,
– tájékoztatás e-mailben az átalány iparűzési adózás következő adóévre választhatóságának lehetőségéről,
– bejelentés az önkormányzathoz a következő adóévre az átalány iparűzési adózás választásáról,
– iparűzési adó bevallás(ok)* elkészítése, ügyfélnek e-mailben történő eljuttatása
A fenti szolgáltatások díja: 5.000,- Ft + ÁFA/adóév/önkormányzat
SZJA bevallás(ok) elkészítése, benyújtása ügyfélkapun keresztül
A fenti szolgáltatás díja: 5.000,- Ft + ÁFA/db

ÁFA alany KATA-sok számára (amennyiben ÁFA-san végzed a tevékenységedet)
– tájékoztatás e-mailben az ÁFA tekintetében a következő adóévre vonatkozóan választható adózási módokról,
– NAV bejelentés megtétele:
– az ÁFA alannyá válásról az alanyi adómentesség értékhatárának átlépésekor,
– a következő adóévre az ÁFA alanyiság vagy az alanyi ÁFA mentesség választásáról,
– a következő adóévre az ÁFA pénzforgalmi vagy normál elszámolási módjának választásáról,
A fenti szolgáltatások díja: 5.000,- Ft + ÁFA / bejelentés
– értesítés e-mailben az ÁFA fizetési kötelezettségek összegeiről és a befizetési határidőkről,
– ÁFA bevallások, összesítő nyilatkozat az EU-s értékesítésekről és beszerzésekről benyújtása ügyfélkapun keresztül
elvégzésének szolgáltatási díja:
max. 60 db számla / év: 8.000,- Ft + ÁFA / hó
max. 120 db számla / év: 10.000,- Ft + ÁFA / hó
max. 200 db számla / év: 12.000,- Ft + ÁFA / hó
200 db számla / év felett egyedi megbeszélés alapján
KATA, ÁFA, iparűzési adó, SZJA bevallások, egyéb adatszolgáltatások önellenőrzése, helyesbítése
– KataTeam által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások önellenőrzésének, helyesbítésének díja
– KataTeam hibájából nem teljes körű és/vagy téves adattartalmú bevallás, adatszolgáltatás benyújtása miatti önellenőrzés, helyesbítés esetén: díjmentes
– Felhasználó késedelmes és/vagy nem teljes körű és/vagy téves adatszolgáltatása miatti önellenőrzés, helyesbítés esetén:
3.000,- Ft + ÁFA / bevallás
– nem a KataTeam által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások önellenőrzésének, helyesbítésének díja megegyezik az alap bevallás, adatszolgáltatás benyújtásának jelen árlistában feltüntetett – az önellenőrzés benyújtásának időpontjában érvényes – szolgáltatási díjának összegével

KATA-s egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

– szüneteltetés bejelentése:
– egyéni vállalkozás
– iparűzési adó*
– kereskedelmi és iparkamara
– KATA-s egyéni vállalkozói jogviszony (NAV),
– figyelmeztetés e-mailben a szüneteltetés maximálisan lehetséges egybefüggő időtartamának lejártát három hónappal megelőzően
A fenti szolgáltatások díja: 20.000,- Ft + ÁFA/alkalom

Szüneteltetés után a KATA-s egyéni vállalkozói tevékenység újrakezdése
– újra élesztés bejelentése:
– egyéni vállalkozás
– iparűzési adó*
– kereskedelmi és iparkamara
– KATA-s egyéni vállalkozói jogviszony (NAV)
A fenti szolgáltatások díja: 20.000,- Ft + ÁFA/alkalom

KATA-s egyéni vállalkozói tevékenység befejezése
– az egyéni vállalkozás egyidejű megszüntetésével
– az egyéni vállalkozás megtartása mellett
A fenti szolgáltatások díja: 20.000,- Ft + ÁFA
*Az iparűzési adóval és egyéb helyi adókkal kapcsolatos ügyintézéshez (bejelentkezés, változás bejelentés, bevallások) szükséges – AZ ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁN NEM ELÉRHETŐ – formanyomtatványok és a helyi adó rendelet beszerzése és eljuttatása a KataTeam számára az Ügyfél feladata. Az ezzel kapcsolatban felmerülő mindenfajta költség az Ügyfelet terheli.

Változás bejelentések, adatszolgáltatások
– bejelentés a NAV felé a KATA fizetendő összegének megváltoztatásáról,
– bejelentés a NAV felé az ÁFA alannyá válásról az alanyi adómentesség értékhatárának átlépésekor,
– bejelentés a NAV felé a következő adóévre az ÁFA alanyiság választásáról,
– adatszolgáltatás elkészítése, benyújtása az Európai Unión belüli kereskedelemről (alanyi ÁFA mentes KATA-sok számára),
– bejelentés az önkormányzat felé a következő adóévre az iparűzési adózási mód megváltoztatásáról (tételes KATA-s iparűzési adózási mód szerint adózók részére)
A fenti szolgáltatások díja: 5.000,- Ft + ÁFA / bejelentés

katateam_kata_kizaro_feltetelek

KATA-s lehetsz vagy nem lehetsz?

500 333 Noemi

Úgy döntöttél, hogy egyéni vállalkozó leszel? Érdemes rögtön megvizsgálnod, hogy számodra melyik adózási forma a legmegfelelőbb. Ha a bevételeidet 12 000 000 Ft körül tervezed, egyszerű és jól számolható adózást szeretnél, mentesen az adminisztrációs terhektől, akkor a KATA-t neked találták ki. Cikkünkben a törvényi szabályozással foglalkozunk, kiemelten a kizáró feltételekkel.

A KATA alanyiság létrejötte, a KATA adózási mód választását kizáró feltételek
A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejöhet (magyarul KATA-s lehetsz)
– már működő vállalkozások esetében a választás bejelentését követő hónap első napjával,
– új vállalkozásnál az alakulás napjával
– ebből a szempontból új vállalkozásnak minősül az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, KATA adóalanyiságot választó gazdasági társaság is.

A KATA választását kizáró feltételek
Nem választhatja a KATA adózási formát az a vállalkozás,
– amelynek adószámát az adóhatóság a KATA alá bejelentkezés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte,
– amely a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből a KATA választásának évében bevételt szerzett,
– amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik
– a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén a bevétel megszerzését megelőző nappal,
– az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg,
– az adószám alkalmazását törlő határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt véglegessé vált döntéssel törli,
– a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha a vállalkozás bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövőben nem a KATA szabályai szerint teljesíti,
– az egyéni vállalkozás megszüntetésének napjával,
– a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal,
– az egyéni cég, betéti társaság vagy közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnésének napjával,
– a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a betéti társaság vagy közkereseti társaság kisadózó vállalkozásnak nem magánszemély tagja lesz,
– a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda bejelentett kisadózó tagjának halálát követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre;
– a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból, az ügyvédi irodából való kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és a kisadózó tag kilépését követő napig más kisadózó nem kerül bejelentésre;

Az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti;

Az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható.

kata adozas katateam

Mik a teendőid 2019-ben, ha KATA-s vagy?

500 333 Noemi

2019-ben sem lesz bonyolultabb KATA-snak lenni, mint az előző években. Van azonban néhány kötelező tennivaló, ha ezt az adózási formát választod egyéni vállalkozóként. Összegyűjtöttük azokat a feladatokat, teendőket, amik 2019-ben érinteni fognak, ha KATA-s vagy. A cikkben összegyűjtöttük azokat a teendőket is, amelyek azokat érintik, akik még csak most válnak egyéni vállalkozóvá és  KATA-sok szeretnének lenni.

A KATA fizetendő összege 2019-ben:
– 25.000,- Ft / fő / hónap: nem főállású kisadózók esetében
– 50.000,- Ft / fő / hónap: főállású kisadózók esetében
– 75.000,- Ft/ fő /  hónap: választható magasabb összegű adó főállású kisadózók részére

A KATA teljes összegét meg kell fizetni minden egyes hónapra (a következő hó 12. napjáig), amennyiben a vállalkozás akár egy napig is a KATA hatálya alá tartozott.
A KATA pénzforgalmi szemléletű, azok a bevételek számítanak bele az értékhatárba, amelyeket a kisadózó az érintett időszakban ténylegesen meg is kapott.

A KATA bevételi értékhatára 2019-től nettó 12.000.000,- Ft / év, amely összegbe ÁFA alanyoknál az ÁFA nem számít bele. A KATA hatálya alá év közben bejelentkezők árbevételi értékhatárának kiszámítási módja 2019-ben: a naptári évben a KATA hatálya alatt töltött hónapok száma x 1.000.000,- Ft.

Itt kell megjegyeznünk, hogy az alanyi ÁFA mentesség értékhatára 2019-ben évi 12.000.000,- Ft-ra emelkedik (2007. évi CXXVII. törvény 188. § (2)). Tehát aki ki szeretné használni a KATA nyújtotta évi 12.000.000,- bevételi keretet, az is választhatja az alanyi ÁFA mentességet. A KATA hatálya alá év közben bejelentkezők alanyi ÁFA mentessége értékhatárának kiszámítási módja 2019-ben:
12.000.000,- / 365 X a naptári évben a KATA hatálya alatt töltött napok száma.

Az ÁFA hatálya alatt működő KATA-s vállalkozások természetesen a költségszámlákban felszámított ÁFA-val csökkenthetik ÁFA befizetési kötelezettségüket, az ÁFA bevallásban – az egyéb ÁFA visszaigénylési szabályok betartása mellett – visszaigényelhető ÁFA-ként szerepeltethetik azt. Mivel a KATA pénzforgalmi szemléletű, az ÁFA alany KATA-sok számára az ÁFA tekintetében is a pénzforgalmi elszámolás választását ajánljuk. Az ÁFA hatálya alatt működő KATA-s vállalkozóknak az ÁFA-ról minden egyes hónapra (a következő hó 20-áig) bevallást kell beadnia és a befizetendő ÁFA-t meg kell fizetnie.

Munkavállalót nem foglalkoztató, újonnan alakult KATA-s vállalkozás egyéb kötelezettségei, fizetendő közterhei:
NAV felé
– KATA-s jogviszony létrejöttének bejelentése a NAV-nál (T101E nyomtatványon),
– számlázó szoftver, internetes számlázó rendszer használata esetén annak bejelentése (SZAMLAZO nyomtatványon)
– KATA bevallás az adóévet követő év 02. 25-éig (KATA nyomtatványon)
– SZJA bevallás az adóévet követő év 05. 20-áig (53 nyomtatványon)

Tevékenység végzése szerint illetékes helyi önkormányzat(ok) felé
– bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá

A székhely szerint illetékes önkormányzatnál és az összes településen, ahol fióktelep/telephely működik, mindenképpen be kell jelentkezni!
Átalány iparűzési adó alap (1990. évi C. törvény 39/B. §) választása esetén bevételtől és költségektől függetlenül önkormányzatonként 2.500.000,- Ft adóalap után kell megfizetni az iparűzési adót, amely pl. Budapesten így jelenleg 50.000,- Ft/év összeget tesz ki (2.500.000,- x 2 %)

Az éves iparűzési adó kötelezettség 50 %-ának utalása az Önkormányzat felé minden év
– március 15-én és
– szeptember 15-én

Átalány adózás esetén nincs iparűzési adó bevallási kötelezettség.
Egyéb esetben iparűzési adóbevallás az adóévet követő év 05. 31-éig (az illetékes önkormányzat(ok) nyomtatványán)

Tevékenység végzés helye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara felé
– kamarai regisztráció elvégzése
(https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html)
– aláírt regisztrációs lap beküldése mailben a kamarának
– 5.000,- Ft/év kamarai hozzájárulás utalása minden év 03. 31-éig

Számlázás, bizonylatok
Az alanyi ÁFA mentes kisadózó egyéni vállalkozó az általa kiállított számlákon legalább a
– nevét és az „e.v.” megjelölést
– székhelyének/telephelyének/fióktelepének címét,
– egyéni vállalkozói
• adószámát,
• nyilvántartási számát és
– a „Kisadózó” feliratot köteles feltüntetni

Az ÁFA alany, pénzforgalmi elszámolást alkalmazó kisadózó egyéni vállalkozó az általa kiállított számlákon legalább a
– nevét és az „e.v.” megjelölést
– székhelyének/telephelyének/fióktelepének címét,
– egyéni vállalkozói
• adószámát,
• nyilvántartási számát,
– a „Kisadózó” és a
– „Pénzforgalmi elszámolás” feliratokat köteles feltüntetni.

A kisadózó kibocsátott számláit, az azok pénzügyi teljesülését bizonyító bizonylatokat (pl. bankkivonatok), ÁFA körbe tartozóként költség számláit is köteles megőrizni.

– a székhelyen a postaládára/kapura/ajtóra ki kell írni az egyéni vállalkozó nevét (amennyiben még nem szerepel rajta),

– praktikus – főként papír alapú számlázás esetén – egy bélyegző LEGALÁBB az alábbi adattartalommal:
__________NÉV___________ „e.v.”
_____székhely/telephely/fióktelep címe________
E.V. adószám: _______________
E.V. nyilvántart. szám: _____________
KISADÓZÓ

Amennyiben számláidat papír alapon (előre nyomott számlatömbben stb.) fogod kiállítani, szerezd be nyomtatvány boltban az alábbiakat:
– szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
– számlatömbök
A bizonylatok beszerzési számláit meg kell őrizned, a beszerzett számlatömböket mindig be kell írni a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásába.

Alanyi ÁFA mentes egyéni vállalkozó a magán bankszámláját is használhatja a vállalkozása pénzügyeinek az intézéshez,
ÁFA alany egyéni vállalkozóknak vállalkozói (pénzforgalmi) bankszámla nyitása szükséges, a vállalkozással kapcsolatos bevételek és kifizetések ezen a bankszámlán kezelendők.

Munkaviszonytól való elhatárolás
Fontos tudni, hogy az Adóhivatal az ellenőrzések során abból indul ki, hogy valójában munkaviszony jött létre a kisadózó és azon ügyfelei között, akiktől nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó bevétele származott egy naptári évben.
A munkaviszonnyá minősítés elkerülhető, amennyiben a kisadózó és ügyfele közötti gazdasági kapcsolat során az alábbi feltételek közül legalább kettő megvalósul:
a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
b) a kisadózónak a naptári évben legalább annyi bevétele származik egyéb ügyfeleitől, mint amennyi azon ügyfeleitől, akik nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó összeget fizettek ki a számára;
c) ügyfele nem adhatott utasítást a kisadózónak a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem ügyfele bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;
A fenti feltételek közül az a), c) és f) pontokban megjelöltek megvalósulása a vállalkozási szerződés megfelelő szövegezésével és az ellenőrzés során folytatott átgondolt kommunikációval minden további nehézség nélkül bizonyítható. Sok esetben a d) és e) pont szerinti feltételek megvalósítása sem ütközik különösebb nehézségekbe.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdésed merülne fel, akkor írj nekünk üzenetet vagy regisztrálj a KataTeam programba és az online könyvelőd minden teendődet elvégzi vagy segít annak elvégzésében!

online_konyvelo_kata

KataTeam – a Te online könyvelőd!

500 333 Noemi

Ismerkedj meg velünk! Ismerd meg a KataTeam online könyvelő irodát!

A KataTeam-et, KATA-s egyéni vállalkozók számára fejlesztettük ki. Komplexen kiszolgálja a KATA-s egyéni vállalkozással kapcsolatos összes feladatot, akár alanyi adómentes a vállalkozó, akár ÁFA-s, tevékenységi körtől függetlenül.

A KataTeam teljesen egészében átfogja az ügyintézéssel és könyveléssel kapcsolatos teendőket. Elvégzi a vállalkozás elindításával kapcsolatos teenfőket, ha már működő egyéni vállalkozásod van és KATA-s szeretnél lenni, azt is elintézi, segít a bevallások beadásában, a vállalkozás szüneteltetésben és megszüntetésben is.
Egy olyan online könyvelési felület, aminek segítségével a regisztrált KATA-s egyéni vállalkozók bárhonnan, bármikor kényelmesen – könyvelő szakemberekkel a háttérben – intézhetik az adminisztrációt, így egyszerűbben, átláthatóbban és (költség)hatékonyabban bonyolíthatják le a könyvelésükkel kapcsolatos teljes ügyintézést, és kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre.
A KataTeam nem szoftver, nem kell letölteni, egyszerűen, internetkapcsolattal használható bármelyik böngészőből, akár telefonon vagy tableten is. A Katateam automatikus üzenetek formájában kommunikál a felhasználóval és szükség esetén a könyvelő kollegákkal is egyeztethet a vállalkozó.

Mik a KataTeam előnyei, ha KATA-s vállalkozó vagy?

– Minden törvény adta lehetőség egy helyen érhető el: KATA-s tevékenység regisztrálása, adminisztratív működtetése, szüneteltetése, megszűntetése.
– Digitális adatrögzítő rendszer és NAV-biztos könyvelés is egyben.
– Egyszerűen, bárhol, bármikor használható.
– Nincs technikai követelménye, csak egy böngésző szükséges hozzá.
– Számlák, nyugták rögzítése, nyilvántartása egy helyen, egyszerűen és gyorsan.
– A Katateam végigvezeti a felhasználót a teendőkön, automatizált a rendszer, nincs hibalehetőség.
– Időt spórol: nem kell összehangolni az adminisztrációs tevékenységet és az adatok könyvelőhöz történő eljuttatását
– Komplett szakmai háttér áll rendelkezésre kérdés esetén.
– Minden teendőre, kötelező időpontra, fizetési kötelezettségre emailben emlékeztet.
– Figyeli az összeghatárt és figyelmeztet.

Jelenleg Magyarországon nincs még egy olyan rendszer, ami ennyire komplexen és a törvényeknek maximálisan megfelelve segíti a KATA-s egyéni vállalkozók adminisztratív működését.
Regisztrálj a KataTeam programba és havi 3.500,- Ft-ért az online könyvelőd intézi a KATA-s adminisztratív teendőidet!