KATA-s lehetsz vagy nem lehetsz?

katateam_kata_kizaro_feltetelek

KATA-s lehetsz vagy nem lehetsz?

500 333 Noemi

Úgy döntöttél, hogy egyéni vállalkozó leszel? Érdemes rögtön megvizsgálnod, hogy számodra melyik adózási forma a legmegfelelőbb. Ha a bevételeidet 12 000 000 Ft körül tervezed, egyszerű és jól számolható adózást szeretnél, mentesen az adminisztrációs terhektől, akkor a KATA-t neked találták ki. Cikkünkben a törvényi szabályozással foglalkozunk, kiemelten a kizáró feltételekkel.

A KATA alanyiság létrejötte, a KATA adózási mód választását kizáró feltételek
A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejöhet (magyarul KATA-s lehetsz)
– már működő vállalkozások esetében a választás bejelentését követő hónap első napjával,
– új vállalkozásnál az alakulás napjával
– ebből a szempontból új vállalkozásnak minősül az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, KATA adóalanyiságot választó gazdasági társaság is.

A KATA választását kizáró feltételek
Nem választhatja a KATA adózási formát az a vállalkozás,
– amelynek adószámát az adóhatóság a KATA alá bejelentkezés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte,
– amely a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből a KATA választásának évében bevételt szerzett,
– amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik
– a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén a bevétel megszerzését megelőző nappal,
– az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg,
– az adószám alkalmazását törlő határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt véglegessé vált döntéssel törli,
– a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha a vállalkozás bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövőben nem a KATA szabályai szerint teljesíti,
– az egyéni vállalkozás megszüntetésének napjával,
– a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal,
– az egyéni cég, betéti társaság vagy közkereseti társaság jogutód nélküli megszűnésének napjával,
– a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a betéti társaság vagy közkereseti társaság kisadózó vállalkozásnak nem magánszemély tagja lesz,
– a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda bejelentett kisadózó tagjának halálát követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre;
– a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból, az ügyvédi irodából való kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és a kisadózó tag kilépését követő napig más kisadózó nem kerül bejelentésre;

Az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti;

Az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható.

Leave a Reply

Your email address will not be published.