Mik a teendőid 2019-ben, ha KATA-s vagy?

kata adozas katateam

Mik a teendőid 2019-ben, ha KATA-s vagy?

500 333 Noemi

2019-ben sem lesz bonyolultabb KATA-snak lenni, mint az előző években. Van azonban néhány kötelező tennivaló, ha ezt az adózási formát választod egyéni vállalkozóként. Összegyűjtöttük azokat a feladatokat, teendőket, amik 2019-ben érinteni fognak, ha KATA-s vagy. A cikkben összegyűjtöttük azokat a teendőket is, amelyek azokat érintik, akik még csak most válnak egyéni vállalkozóvá és  KATA-sok szeretnének lenni.

A KATA fizetendő összege 2019-ben:
– 25.000,- Ft / fő / hónap: nem főállású kisadózók esetében
– 50.000,- Ft / fő / hónap: főállású kisadózók esetében
– 75.000,- Ft/ fő /  hónap: választható magasabb összegű adó főállású kisadózók részére

A KATA teljes összegét meg kell fizetni minden egyes hónapra (a következő hó 12. napjáig), amennyiben a vállalkozás akár egy napig is a KATA hatálya alá tartozott.
A KATA pénzforgalmi szemléletű, azok a bevételek számítanak bele az értékhatárba, amelyeket a kisadózó az érintett időszakban ténylegesen meg is kapott.

A KATA bevételi értékhatára 2019-től nettó 12.000.000,- Ft / év, amely összegbe ÁFA alanyoknál az ÁFA nem számít bele. A KATA hatálya alá év közben bejelentkezők árbevételi értékhatárának kiszámítási módja 2019-ben: a naptári évben a KATA hatálya alatt töltött hónapok száma x 1.000.000,- Ft.

Itt kell megjegyeznünk, hogy az alanyi ÁFA mentesség értékhatára 2019-ben évi 12.000.000,- Ft-ra emelkedik (2007. évi CXXVII. törvény 188. § (2)). Tehát aki ki szeretné használni a KATA nyújtotta évi 12.000.000,- bevételi keretet, az is választhatja az alanyi ÁFA mentességet. A KATA hatálya alá év közben bejelentkezők alanyi ÁFA mentessége értékhatárának kiszámítási módja 2019-ben:
12.000.000,- / 365 X a naptári évben a KATA hatálya alatt töltött napok száma.

Az ÁFA hatálya alatt működő KATA-s vállalkozások természetesen a költségszámlákban felszámított ÁFA-val csökkenthetik ÁFA befizetési kötelezettségüket, az ÁFA bevallásban – az egyéb ÁFA visszaigénylési szabályok betartása mellett – visszaigényelhető ÁFA-ként szerepeltethetik azt. Mivel a KATA pénzforgalmi szemléletű, az ÁFA alany KATA-sok számára az ÁFA tekintetében is a pénzforgalmi elszámolás választását ajánljuk. Az ÁFA hatálya alatt működő KATA-s vállalkozóknak az ÁFA-ról minden egyes hónapra (a következő hó 20-áig) bevallást kell beadnia és a befizetendő ÁFA-t meg kell fizetnie.

Munkavállalót nem foglalkoztató, újonnan alakult KATA-s vállalkozás egyéb kötelezettségei, fizetendő közterhei:
NAV felé
– KATA-s jogviszony létrejöttének bejelentése a NAV-nál (T101E nyomtatványon),
– számlázó szoftver, internetes számlázó rendszer használata esetén annak bejelentése (SZAMLAZO nyomtatványon)
– KATA bevallás az adóévet követő év 02. 25-éig (KATA nyomtatványon)
– SZJA bevallás az adóévet követő év 05. 20-áig (53 nyomtatványon)

Tevékenység végzése szerint illetékes helyi önkormányzat(ok) felé
– bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá

A székhely szerint illetékes önkormányzatnál és az összes településen, ahol fióktelep/telephely működik, mindenképpen be kell jelentkezni!
Átalány iparűzési adó alap (1990. évi C. törvény 39/B. §) választása esetén bevételtől és költségektől függetlenül önkormányzatonként 2.500.000,- Ft adóalap után kell megfizetni az iparűzési adót, amely pl. Budapesten így jelenleg 50.000,- Ft/év összeget tesz ki (2.500.000,- x 2 %)

Az éves iparűzési adó kötelezettség 50 %-ának utalása az Önkormányzat felé minden év
– március 15-én és
– szeptember 15-én

Átalány adózás esetén nincs iparűzési adó bevallási kötelezettség.
Egyéb esetben iparűzési adóbevallás az adóévet követő év 05. 31-éig (az illetékes önkormányzat(ok) nyomtatványán)

Tevékenység végzés helye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara felé
– kamarai regisztráció elvégzése
(https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html)
– aláírt regisztrációs lap beküldése mailben a kamarának
– 5.000,- Ft/év kamarai hozzájárulás utalása minden év 03. 31-éig

Számlázás, bizonylatok
Az alanyi ÁFA mentes kisadózó egyéni vállalkozó az általa kiállított számlákon legalább a
– nevét és az „e.v.” megjelölést
– székhelyének/telephelyének/fióktelepének címét,
– egyéni vállalkozói
• adószámát,
• nyilvántartási számát és
– a „Kisadózó” feliratot köteles feltüntetni

Az ÁFA alany, pénzforgalmi elszámolást alkalmazó kisadózó egyéni vállalkozó az általa kiállított számlákon legalább a
– nevét és az „e.v.” megjelölést
– székhelyének/telephelyének/fióktelepének címét,
– egyéni vállalkozói
• adószámát,
• nyilvántartási számát,
– a „Kisadózó” és a
– „Pénzforgalmi elszámolás” feliratokat köteles feltüntetni.

A kisadózó kibocsátott számláit, az azok pénzügyi teljesülését bizonyító bizonylatokat (pl. bankkivonatok), ÁFA körbe tartozóként költség számláit is köteles megőrizni.

– a székhelyen a postaládára/kapura/ajtóra ki kell írni az egyéni vállalkozó nevét (amennyiben még nem szerepel rajta),

– praktikus – főként papír alapú számlázás esetén – egy bélyegző LEGALÁBB az alábbi adattartalommal:
__________NÉV___________ „e.v.”
_____székhely/telephely/fióktelep címe________
E.V. adószám: _______________
E.V. nyilvántart. szám: _____________
KISADÓZÓ

Amennyiben számláidat papír alapon (előre nyomott számlatömbben stb.) fogod kiállítani, szerezd be nyomtatvány boltban az alábbiakat:
– szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
– számlatömbök
A bizonylatok beszerzési számláit meg kell őrizned, a beszerzett számlatömböket mindig be kell írni a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásába.

Alanyi ÁFA mentes egyéni vállalkozó a magán bankszámláját is használhatja a vállalkozása pénzügyeinek az intézéshez,
ÁFA alany egyéni vállalkozóknak vállalkozói (pénzforgalmi) bankszámla nyitása szükséges, a vállalkozással kapcsolatos bevételek és kifizetések ezen a bankszámlán kezelendők.

Munkaviszonytól való elhatárolás
Fontos tudni, hogy az Adóhivatal az ellenőrzések során abból indul ki, hogy valójában munkaviszony jött létre a kisadózó és azon ügyfelei között, akiktől nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó bevétele származott egy naptári évben.
A munkaviszonnyá minősítés elkerülhető, amennyiben a kisadózó és ügyfele közötti gazdasági kapcsolat során az alábbi feltételek közül legalább kettő megvalósul:
a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
b) a kisadózónak a naptári évben legalább annyi bevétele származik egyéb ügyfeleitől, mint amennyi azon ügyfeleitől, akik nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó összeget fizettek ki a számára;
c) ügyfele nem adhatott utasítást a kisadózónak a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem ügyfele bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;
A fenti feltételek közül az a), c) és f) pontokban megjelöltek megvalósulása a vállalkozási szerződés megfelelő szövegezésével és az ellenőrzés során folytatott átgondolt kommunikációval minden további nehézség nélkül bizonyítható. Sok esetben a d) és e) pont szerinti feltételek megvalósítása sem ütközik különösebb nehézségekbe.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdésed merülne fel, akkor írj nekünk üzenetet vagy regisztrálj a KataTeam programba és az online könyvelőd minden teendődet elvégzi vagy segít annak elvégzésében!

Leave a Reply

Your email address will not be published.